نوامبر 2020


Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/kavianhesab/public_html/wp-includes/kses.php on line 1729

⭕️ بخشنامه مالیاتی مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

🔸ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که برای سال ۱۳۹۸ از سوی کار گروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.

⭕️ اظهارنظر مورخ ۷/ ۸/ ۹۷ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛

🔹 عدم شمول مقررات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ( قبل از اصلاحیه ) و ماده ۱۶۹ ( پس از اصلاحیه ) – مطالبه جرایم – از اشخاص حقیقی دارای فعالیت مندرج در ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم/

مالیــات بــر ارث وجوه نقد در حساب های بانکی

مالیــات بــر ارث حساب های بانکی برای متوفیان از سال ۹۵ به بعد ۳ درصد می باشد یعنی ۳ درصد کل وجوه حساب بانکی؛ به عبارتی حساب ها و سپردهای بانکی از سال ۹۵ تا کنون از هیچ معافیت مالیاتی بهره مند نیستن و از کل سپرده ۳ درصد به عنوان مالیات لحاظ میشود . …

مالیــات بــر ارث وجوه نقد در حساب های بانکی ادامه »

توجه داشته باشیم ، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط در راستای بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود .

بخشنامه فوق حاوی بندهای مفید و جالب توجه در راستای تعامل با مودیان مالیاتی تنظیم و صادر گردیده و هرچند بعضا و به درستی مورد توجه ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به تراکنش بانکی مودیان ، قرار نگرفته ولی صاحبان تراکنش که برای آنان مالیات ناشی از تراکنش های واریزی ، مطالبه شده می توانند ضمن …

توجه داشته باشیم ، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط در راستای بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود . ادامه »

⭕️ مالیــات بــر ارث وجوه نقد در حساب های بانکی

🔸🔸 مالیــات بــر ارث حساب های بانکی برای متوفیان از سال ۹۵ به بعد ۳ درصد می باشد یعنی ۳ درصد کل وجوه حساب بانکی؛ به عبارتی حساب ها و سپردهای بانکی از سال ۹۵ تا کنون از هیچ معافیت مالیاتی بهره مند نیستن و از کل سپرده ۳ درصد به عنوان مالیات لحاظ میشود …

⭕️ مالیــات بــر ارث وجوه نقد در حساب های بانکی ادامه »

مغایرت اطلاعات واصله با آنچه که مودی حقیقی یا حقوقی طی اظهارنامه مالیاتی خود اعلام داشته ، کتمان درآمد محسوب و باستناد ماده ۱۹۲ ق.م.م ، مشمول ۳۰٪ جریمه کتمان غیرقابل بخشش خواهد بود .

✍️ضمنا به یاد داشته باشیم از عملکرد سال ۱۳۹۸ و بعد ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون درج اعداد و ارقام درآمدی و هزینه ای ، به منزله عدم تسلیم اظهارنامه و مشمول جریمه مقرر خواهد بود .

مالیــات بــر ارث وجوه نقد در حساب های بانکی

🔸🔸 مالیــات بــر ارث حساب های بانکی برای متوفیان از سال ۹۵ به بعد ۳ درصد می باشد یعنی ۳ درصد کل وجوه حساب بانکی؛ به عبارتی حساب ها و سپردهای بانکی از سال ۹۵ تا کنون از هیچ معافیت مالیاتی بهره مند نیستن و از کل سپرده ۳ درصد به عنوان مالیات لحاظ میشود …

مالیــات بــر ارث وجوه نقد در حساب های بانکی ادامه »

تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند؛

توجه داشته باشیم : انتقالی اول توسط خود سازمان امور مالیاتی به عنوان واریزی غیرقابل حسابرسی تلقی شده ولی انتقالی دوم ( انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص ) اظهارات مکتوب مودی مبنی بر اینکه ماهیت درآمدی ندارد کافی به مقصود جهت عدم تعیین درامد این نوع واریزی ها، خواهد بود 🔺🔺توضیح اینکه شنیده ها …

تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند؛ ادامه »

⭕️ مودیان مالیاتی توجه داشته باشند ؛

🔘 برابر آنچه در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم آمده ، هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر ( عضو ) تشکیل می شود و برابر تبصره ۱ همین ماده ی قانونی ، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی ( بدوی / تجدیدنظر ) با حضور سه عضو رسمیت دارد . ▪️ فلذا …

⭕️ مودیان مالیاتی توجه داشته باشند ؛ ادامه »