دسته بندی: مقالات

مقالات

اسناد حسابداری

اسناد حسابداری مواردی مانند، دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و معین، فاکتور های خرید و فروش، اسناد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، صورت وضعیت ها، گزارشات

ادامه مطلب »
مقالات

مالیات حقوق

مالیات حقوق، جزئی از بخش‌های مالیات بردرآمد است. مالیات بر حقوق در ردیف قانون مالیات های مستقیم قرار داشته و با نسبت خاصی از درآمد شخصی تعیین

ادامه مطلب »
مقالات

مالیات چیست؟

مالیات قسمتی از درآمد های جامعه یا قسمتی از سود فعالیت های اقتصادی است که سهم دولت می شود، چون امکانات و ابزار دسترسی به

ادامه مطلب »
مقالات

حساب معین چیست؟

حساب معین، یکی از مهمترین مفاهیم در حسابداری است که در طبقه بندی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. طبق اصول حسابداری طبقه‌بندی اطلاعات در سه

ادامه مطلب »