ذخيره مرخصي کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری:

با توجه به مفاد ماده ١٠٧ قانون مديريت خدمات كشوري، به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاء هرسال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي کارگزین آنلاین مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.

ماده ٨٤ با توجه به مفاد ماده ١٠٧ قانون مديريت خدمات كشوري، به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاء هرسال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي کارگزین آنلاین مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.

ماده ٨٤ قانون مديريت خدمات كشوري اشاره مي دارد كه: كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند، حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.
قانون مديريت خدمات كشوري اشاره مي دارد كه: كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند، حداكثر نيمي از

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *