آیا تعیین مالیات متمم برای مودیانی که مبادرت به تکمیل فرم تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۳۹۹ اقدام و برگ مالیات قطعی آن ها نیز صادر شده ، امکان پذیر خواهد بود؟

امکان تعیین مالیات متمم برای ۲ گروه از ایندسته از مودیان به شرح زیر فراهم می باشد:

◾️اول : مودیانی که شرایط دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع را نداشته اند ، مثلا ؛ دارای فروش بیشتر از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده اند ، در این حالت مودی مشمول محاسبه درآمد و مالیات متمم ( بدون اعمال معافیت پایه سالانه و متعاقب آن مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه) خواهد بود.

◾️دوم : مودیانی که میزان فروش خود را در فرم مالیات مقطوع تسلیمی مبلغی کمتر از میزان اطلاعات واصله و موجود در پایگاه های اطلاعاتی مودیان ابراز داشته اند. مثلا فروش ابرازی را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام داشته حال انکه اطلاعیه واصله حکایت از فروش بیش از این مبلغ می باشد. در این حالت مودی مشمول مالیات متمم ( احتمالی ) خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *