سامانه پرداخت قبوض مالیاتیpayments.tax.gov.ir

سامانه پرداخت قبض مالیاتی payments.tax.gov.ir، سامانه ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کل کشور، با هدف ارائه خدمات الکترونیکی، در زمینه پرداخت قبوض مالیاتی، راه اندازی شده است. نحوه پرداخت قبض مالیاتی به صورت الکترونیکی، از طریق ورود به سایت این سامانه و وارد کردن شناسه 30 رقمی نسیم می باشد. داشتن شناسه 30 رقمی نسیم، از جمله موارد مهم و ضروری، هنگام استفاده از سامانه پرداخت قبض مالیاتی است.

نحوه پرداخت قبض مالیاتی از طریق سامانه پرداخت قبض مالیاتی

ابتدا، در مرورگر خود، آدرس سامانه پرداخت قبض مالیات، یعنی، payments.tax.gov.ir را جست و جو نمایید تا به صفحه ای، مشابه صفحه زیر، هدایت شوید. پس از ورود به سایت سامانه، گزینه شناسه 30 رقمی نسیم را انتخاب نموده و با وارد کردن شناسه 30 رقمی قبض مالیات خود و تصویر امنیتی، گزینه بررسی شناسه قبض نسیم را انتخاب کنید.

در این مرحله، اطلاعات مربوط به قبض مالیات شما نمایان می شود که در صورت مورد تایید بودن اطلاعات آن، پس از انتخاب گزینه تایید، می توانید، به درگاه پرداخت رفته و اقدام به پرداخت قبض مالیات با شناسه 30 رقمی نمایید.