پیرامون تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیهشت

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: بدین وسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و نامه های شماره  200/22868/د مورخ 1401/04/14 و 200/55838/د مورخ 1401/09/05 با رعایت مقررات تا پایان اردیبهشت ماه سال 1402 معتبر می ­باشد.

براساس مفاد این بخشنامه، مؤدیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شده­ اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند، مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهند بود.

همچنین در این بخشنامه قید شده است: فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده در باب صدور صورتحساب‏ های الکترونیکی، از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

گفتنی است بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا مبلغ 750/000/000 هفتصد و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی تا مبلغ 1/500/000/000 یک میلیارد و پانصد میلیون ریال درنظر گرفته شده است. همچنین مدت زمان تقسیط بدهی برای مالیات‏ های مستقیم تا هجده (18) ماه و برای مالیات و عوارض ارزش افزوده تا دورازده (12) ماه تعیین شده است.

شایان ذکر است حداقل مبلغ دریافتی برای تقسیط بدهی، پانزده (15) درصد می باشد.