مالیات بر ارزش افزوده بلیط هواپیما

آیا بلیط هواپیما مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؟

در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده سفرهای مسافری از مصادیق معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده بود اما در قانون جدید یا دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تغییراتی در مشمولیت یا معافیت ارزش افزوده سفرهای باری و مسافری اعمال گردید.

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده، حمل بار و مسافر به صورت جاده‌ای، دریایی و ریلی معاف از ارزش افزوده می‌باشد اما سفرهای هوایی در محدوده اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات می‌باشد. منظور از محدوده اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قلمرو خاک کشور ایران می‌باشد.

ارزش افزوده بلیط هواپیما در سفرهای داخل کشور:

چنانچه مبدا و مقصد سفر هوایی شما در داخل خاک کشور ایران باشد به بلیط هواپیما مالیات بر ارزش افزوده تعلق می‌گیرد حال این جابجایی چه به صورت مسافری باشد یا به صورت باربری در هر دو صورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

ارزش افزوده بلیط های پرواز سفرهای خارجی:

چنانچه مبدا یا مقصد پرواز در بلیط هواپیما، خارج از کشور باشد به آن قسمت از مسیری که خارج از خاک کشور ایران تعلق دارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد و لازم است به نسبت مسافت یا زمان پرواز داخل کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و نسبت به مسافت یا زمان پرواز در خارج از کشور معاف از ارزش افزوده منظور شود.