سال آینده چند روز تعطیلی داریم؟

 لحظه سال تحویل ساعت ۵۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد روز سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ هجری شمسی، مطابق ۲۸ شعبان ۱۴۴۴ هجری قمری و ۲۱ مارس ۲۰۲۳ میلادی است.

به عبارتی سال نو ۶ دقیقه مانده به ساعت یک بامداد است.

سال آینده چند روز تعطیلی داریم و تعداد تعطیلات پشت سر هم چند روز است؟