دریافت گزارش های فرار مالیاتی از مهمترین کارکردهای مرکز ارتباط مردمی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت و دریافت گزارشات فرارمالیاتی، یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای مرکز جامع ارتباط مردمی 1526 است./ طراحی الگوریتم های شناسایی فرار مالیاتی و سناریوهای مختلف در اولویت کاری دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی قرار گیرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مراسم افتتاح مرکز جامع ارتباط مردمی 1526 سازمان تصریح کرد: راه اندازی این مرکز در راستای تسهیل ارتباط مردم با بخش های سازمان، مدیران و مسئولین سازمان امور مالیاتی برای دریافت پاسخ سوالات خود و همچنین گزارش آسان تر فرارمالیاتی است.

وی با تاکید بر اینکه احترام به حقوق مردم و مودیان در صدر سیاست های این سازمان است افزود: مردم عزیز به منظور ارتباط آسان و سریع می توانند از طریق ایمیل، سامانه سوت زنی در سایت این سازمان و همچنین از طریق مرکز ارتباط مردمی با شماره 1526 اقدام نموده و سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح و چنانچه در جریان فرار مالیاتی باشند آن را گزارش نمایند.

دکتر منظور در خصوص فرایند سامانه سوت زنی  اضافه کرد: مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت گزارشات فرار مالیاتی، آنها را پالایش، پردازش و رسیدگی  کرده و نتیجه آن را به گزارش دهنده اطلاع می دهد. همچنین درصورت کشف فرار مالیاتی، به میزان تعیین شده در دستورالعمل سوتزنی  از گزارش دهنده تقدیر و تشکر مالی صورت خواهد گرفت.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص مدت زمان رسیدگی به شکایات افزود: مدت زمان رسیدگی به شکایات مردمی، با توجه به  نوع گزارش یا شکایت متفاوت است ممکن است گزارش واصله مربوط به یک شکایت ساده باشد که بلافاصله توسط دادستانی انتظامی مالیاتی پیگیری و نتیجه اعلام می شود اما گاهی نیاز به شناسایی و بررسی مستندات بیشتر و اجرای ماده 181 به کمک ضابطان قوه قضاییه خواهد بود که مستلزم رسیدگی دقیقتر و زمانبر خواهد بود.