ضرورت تصویب طرح مالیات برعایدی سرمایه

مهدی موحدی بکنظر ، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار داشت : این طرح در ۱۸۷ کشور دنیا ، به منظور مقابله با تقاضاهای سفته بازانه اجرایی شده است . وی اشاره ای هم به ضرورت تصویب این طرح نمود و عنوان کرد که ایالت متحده ی امریکا از سال ۱۹۱۳ و انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم نسبت به اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه اقدام کرده اند .

موحدی بکنظر در ادامه افزود : طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار با اهمیت است و ضرورت حرکت به سمت تصویب این طرح حس می شود و این در حالی است که در گذشته سیاست گذاران به منظور اجرای این طرح انگیزه ای نداشتند . وی ادامه داد که از حدود ۵۰ سال قبل تاکنون اتفاقاتی در اقتصاد کشور رقم خورده است و این موضوع مطرح گشته که از زمان هخامنشیان ایرانیان به دنبال سرمایه گذاری بر روی ملک بوده اند و این درحالی است که این تصور اشتباه است . بر همین اساس آمارها نشان می دهد که ۸۰ درصد از حجم نقدینگی بازار مسکن ، معطوف به تقاضاهای مصرفی است و این در حالی است که اکنون تنها ۲۰ درصد تقاضاها مصرفی است و بیشتر گرایش به سمت تقاضاهای سرمایه ای است و به علت نبود طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که تقاضاها سرمایه ای شده است .

موحدی بکنظر در پایان هم بیان کرد : جذابیت بازار سفته بازی منجر به فعالیت های غیرمولد شده و علت این امر ، یک شکست تدریجی حاصل از جنگ و تحریم بوده است که منجر شده تولید کننده ها کارگاه ها را رها کرده و وارد این بازار شوند .