نکات لازم در صدور چک ضمانت صیادی

در صدور چک ضمانت صیادی چه نکاتی باید رعایت شود:

در مواردی پیش می‌آید که لازم است تا با دسته چک صیادی خود، چک ضمانت صادر کنید، این چک ضمانت می‌تواند از بابت ضمانت اخذ تسهیلات باشد یا استخدام یا وابسته به قراردادی خاص.

در هر صورت لازم است نکات مهمی را در صدور چک صیادی در حالت ضمانت بدانید تا با مشکلات آتی مواجه نشوید.

در دسته چک‌های قدیمی چنانچه قصد صدور چک ضمانت داشتید می‌توانستید بدون درج نام گیرنده چک یا بدون ثبت تاریخ وصول، این چک را صادر کنید اما در سامانه صیادی و دسته چک‌های صیادی حتما لازم است چکی که صادر می‌شود حاوی نام و کدملی گیرنده چک باشد و تاریخ نیز در آن ثبت شود و همچنین حتما درنظر داشته باشید که درج واژه “از بابت ضمانت” مانع وصول آن نخواهد شد.

پس می‌بینیم که با وجود سامانه صیادی صدور چک‌های تضمین و ضمانت شامل نکات خاصی می‌باشد.

مهمترین نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهید این است که حتما در کنار چک صیادی که به صورت ضمانت صادر می‌کنید، یک قرارداد یا صورتجلسه بین صادر کننده چک و دریافت کننده چک تنظیم کنید و در آن قرارداد به محتوا و مشخصات چک ضمانت و همچنین موضوع و دلیل ضمانت اشاره کنید و در قرارداد نیز ذکر کنید که در صورت تخلف و تخطی از مفاد قرارداد حاصل از به اجرا گذاشتن بدون دلیل موجه چک ضمانتی، شامل اجرای حکم کیفری خیانت در امانت برای گیرنده چک می‌باشد تا گیرنده چک بدون دلیل موجه امکان وصول چک ضمانت صادر شده را نداشته باشد.