آیا از انواع جرائم مالیاتی و میزان آنها اطلاع دارید ؟

آیا شما هم مدیر یک کسب و کار هستید و از قوانین مالیاتی اطلاع کافی ندارید ؟

یکی از مواردی که افراد باید به آن آگاه باشند میزان جرائم مالیاتی و قوانین مربوط به آن است که ممیزان مالیاتی بر اساس آن اقدام به محاسبه جرائم میکنند.

توجه شما را به جدول کامل جرائم مالیاتی جلب میکنیم