مصادیق کتمان درآمد مودیان و مشکلات بعدی

 • از تکالیف مودی اعلام تمامی درآمد های خود و نیز واقعی بودن هزینه ابرازی است. هر چقدر درآمد ابرازی مودی کمتر باشد، مالیات نیز کمتر خواهد بود. هزینه ابرازی بیشتر نیز موجب کاهش مالیات خواهد بود، لذا ممکن است مودی خلاف واقع، درآمد کمتر یا هزینه بیشتر ابراز کند. در مواردی که مودی از انجام چنین تکلیفی خودداری کند “کتمان درآمد” یا “هزینه غیر واقعی” مطرح می شود که عواقب جدی از نظر جریمه و نیز مجازات کیفری برای مودی دارد.
 • .
  • ثبت نشدن هر گونه درآمد در دفاتر قانونی تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات که مشمول قانون م.م هستند.
  • ایجاد خریدهای صوری و ساختگی از فروشندگان کالا و خدمات که شناسه ملی و شناسه مالیاتی ندارند و کد اقتصادی جعلی ارائه می‌کنند.
  • حساب سازی، مصداق کتمان درآمد است و هیچ کمکی به کاهش سود و پرداخت کمتر مالیات در اکوسیستم نظام مالیاتی ایران که روز به روز هوشمندانه و فناورانه می شود، ندارد.
  • حساب به حساب کردن و ثبت فروش و یا درآمد در حساب های بستانکاری و جاری و شرکا، ترفند قدیمی مودیان برای کاهش پرداخت مالیات بود که این روزها، به راحتی توسط ممیزان، رصد می شود.
  • اگر یک بنگاه، کالایی خریداری کنید یا دارایی داشته باشید که در حساب هزینه ها منظور شود، مصداق کتمان درامد است. در این جا، بحث استهلاک دارایی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
  • اگر سود عملیاتی را یک بنگاه، نشان ندهد و تناسبی بین درآمد اعلامی در گزارش ماهانه و صورت های مالی نداشته باشد، باز مصداق کتمان درامد و تخلف است و بنگاه، مشمول جرایم مالیاتی می شود.

هزینه های غیر واقعی برای پرداخت مالیات کمتر

هزینه های غیر واقعی، ریسک بالایی در دفاتر داشته و تهدید سازمان است. منظور از هزینه های غیر واقعی که بعضی از مودیان به منظور استفاده از معافیت های مالیاتی یا پرداخت کم تر مالیات در دستور کار خود قرار می دهند، بر اساس بخشنامه سال ۱۳۸۴ سازمان، هزینه ای است که در دفاتر ثبت شده اما به اطلاع ممیزان نرسیده است.

اگر ممیز در بررسی مدارک و مستندات، به این نتیجه برسد که مدارک جعلی در اختیار او قرار گرفته و غیر واقعی نیست، مصداق هزینه های غیر واقعی شده و هیچ تاثیری در افزایش یا کاهش سود مشمول مالیات ندارد. هزینه های غیر واقعی، مشمول ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون م.م نمی شود و مشمول جریمه است.

عواقب کتمان درآمد مالیاتی

– محرومیت از معافیت ها و مشوق های مالیاتی

در مواردی که برای درآمد خاصی معافیت یا تسهیلات قانونی پیش بینی شده باشد و مودی این درآمد را کتمان نموده باشد، با کشف کتمان درآمد و شناسایی آن توسط اداره مالیاتی، مودی از معافیت و مشوق مرتبط با درآمد کتمان شده محروم می گردد. لازم به ذکر است محرومیت از معافیت درآمد کتمان شده، مانع از اعمال معافیت نسبت به درآمد ابرازی ( کتمان نشده) نخواهد بود.

جریمه کتمان درآمد

 بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، کتمان درآمد در اظهار نامه موجب جریمه معادل سی درصد مالیات مربوط به درآمد کتمان شده است.

۳-۲-۱- مبداء محاسبه جریمه کتمان درآمد

مبدا محاسبه جریمه تاخیر پرداخت مالیات در مورد درآمدهای کتمان شده، تاریخ مطالبه مالیات یعنی تاریخ ابلاغ برگ تشخیص (ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی) مالیات متمم است.

۳-۲-۲-غیر قابل بخشوده بودن جریمه کتمان درآمد

جریمه کتمان درآمد غیر قابل بخشودگی است.

مسئولیت کیفری کتمان درآمد مالیاتی

کتمان درآمد مالیاتی علاوه بر اینکه موجب جریمه مالی مودی است، چنانچه همراه با کتمان فعالیت اقتصادی منشا آن باشد، جرم مالیاتی نیز محسوب می شود و مستوجب بیش از شش ماه تا دو سال حبس برای مرتکب است.

طولانی شدن مرور زمان مالیاتی

در حالیکه در مورد درآمد ابرازی مودی در مالیات، مهلت اداره مالیاتی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص یک سال است ولی در مورد درآمد کتمان شده این مهلت به پنج سال افزایش می یابد، یعنی اداره مالیاتی در مورد درآمد کتمان شده پنج سال مهلت دارد رسیدگی کند و برای آن برگ تشخیص صادر کند.