بخشنامه موضوع دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ” دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره ۲ بند الف ماده ۹” طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.