پزشکان متخلف نمی توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.

وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت : در صورت ثبت گزارش در سامانه سوت زنی مبنی بر عدم استفاده پزشکان از دستگاه های کارتخوان در محل کسب آن ها ، در قدم اول برای پزشک متخلف پیامک هشدار ارسال خواهد شد ، سپس اسامی پزشکان متخلف طی نامه ای به سازمان نظام پزشکی کشور تحت عنوان متخلفین اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ارسال می گردد و این قبیل پزشکان قادر نخواهند بود از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در مدت زمان تسلیم اظهارنامه شغلی و توافق با سازمان امور مالیاتی استفاده نمایند .

عزیزی در خصوص مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم هم بیان کرد : سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب اختیارات قانونی خود می تواند برخی از مشاغل را که میزان فروش کالا و خدمات آن ها حداکثر ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم است را از انجام برخی تکالیف قانونی مانند نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه ی اظهارنامه مالیاتی معاف نماید و مالیات این قبیل از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و وصول گردد .

رسیدگی دقیق تر به پرونده پزشکان متخلف

عزیزی افزود که به ممیزین مالیاتی دستورات ویژه ای داده شده تا رسیدگی های دقیق تری به پرونده های این قبیل مودیان انجام گیرد و همچنین دریافت تراکنش های بانکی پزشکان متخلف از بانک مرکزی هم در دستور کار قرار دارد و در رسیدگی به پرونده ی مالیاتی افرادی که فرار مالیاتی داشته اند جدیت و سخت گیری لازم صورت گرفته و در صورت تکرار این تخلفات علی الخصوص در کلینیک های پردرآمد، از بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص این اشخاص استفاده می شود و در صورت استفاده از حساب دیگران در مرجع قضایی طرح دعوا خواهد شد. عزیزی در پایان هم عنوان داشت که در سال ۱۴۰۱ ، بیش از ۵۰ درصد گزارشات ثبت شده در سامانه سوت زنی مربوط به عدم استفاده پرشکان از کارتخوان بوده که پس از بررسی های اولیه این گزارشات به ادارات امور مالیاتی مربوط، دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع ذیصلاح ارجاع می گردند .