انواع معافیت های مالیاتی

معافیت کشاورزی؛ درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشند. (قانون مالیات های مستقیم، ماده 81) .

معافیت حقوق؛ مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه کشور 50 درصد بخشوده می شود، (قانون مالیات های مستقیم، ماده 92).

معافیت فعالیت های آموزشی، خدماتی و ورزشی؛ درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس
غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند.(قانون مالیات های مستقیم، ماده 134).

معافیت فعالیت های فرهنگی، فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی؛ دارای مجوز از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط (فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف می باشند (به موجب جزء د بند 34 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم).

معافیت تعاونی؛ درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی،
عشایری، کشاورزی، (% صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان از مالیات معاف می باشند (قانون مالیات های مستقیم، ماده133).

معافیت صادرات؛ صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات
بخش کشاورزی و بیست درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. (قانون مالیات های مستقیم، ماده 141) .

معافیت محصولات صنایع دستی؛ درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است (قانون مالیات های مستقیم، ماده 142).

معافیت فعالیت های تولیدی، معدنی و گردشگری : درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی یا قزازداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد(گنجی،1398).