هر کس به اندازه ی خود باید مالیات دهد

با توجه به برنامه ریزی های دولت جامعه به سمت تحولات جدیدی در عرصه ی اقتصادی در حرکت است ، یکی از تحولات مورد نیاز اصلاح ساختار نظام مالیات ستانی می باشد چرا که لازم است بخش های غیر رسمی و مالیات گریز هم به سهم خود در پرداخت مالیات مشارکت داشته باشند . لذا در برنامه های جدید سازمان امور مالیاتی تلاش بر جلوگیری از فعالیت های سود جویانه در بخش هایی مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو می باشد .

دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه نیست

داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی عنوان کرد در صورت اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گامی مهم در هوشمندسازی نظام مالیاتی برداشته می شود و حتی با اجرای آن، دیگر نیازی به اخذ اظهارنامه هم نیست، زیرا صورت حساب های الکترونیکی که در کارپوشه افراد ثبت می شود خود گویای همه چیز هست و به حسابرسی و ممیزی هم نیاز نداریم. دکتر منظور همچنین اشاره ای به ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه کرد که با مشارکت بانک مرکزی ، حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه پذیرنده شناسایی شد که در طرح ساماندهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به پرونده‌های مالیاتی وصل شد.

او در ادامه عنوان کرد : برای همه مودیان، در سامانه کارپوشه ایجاد شده و هر فعال اقتصادی می تواند با کد ملی خود وارد این کارپوشه شود و اطلاعات خود از جمله صورتحساب های الکترونیکی را مشاهده نماید و از ابتدای آبان ماه شرکت های پذیرفته شده در بورس به عنوان اولین گروه مشمول این قانون ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود و در گام دوم ، در دی ماه ، شرکت های دولتی مشمول اجرای این قانون هستند .

.