شیوه‏‌های اجرای حسابداری مالیات

حسابرسی مالیاتی در مراحل زیر خلاصه می‏‌شود:
نخست بازرس رسیدگی می‏‌کند که آیا انجام فعالیت حسابرسی از راه رسیدگی به دفتر‏های روزانه، دفتر دارایی و دفتر کل امکان پذیر است یا باید راه دیگری را انتخاب کنیم. در مرحله بعدی بر اساس حجم معاملات بنگاه و مقدار حساب‏‌ها، بررسی می‏‌شود که چند نفر نیروی کار و چه میزان زمان برای برای این کار مورد نیاز است و پس از اختصاص زمان و نیروی کار کافی پروژه‏ی حسابرسی آغاز می‏‌شود.
نتایج حاصل از رسیدگی دفتر‏های قانونی مانند دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر روزنامه به همراه توضیح شرایط در کار‏برگ‏های مخصوصی ثبت می‏‌گردد.
در زمان رسیدگی به دفاتر، بازرسان به این نتیجه می‏‌رسند که آیا موارد ذکر شده در دفتر‏ها صحیح است یا لازم است برای مشخص کردن حساب‏‌ها از راه دیگری وارد عمل شوند.
در اخر نتیجه‌‏ی فعالیت‌‏ها باید به مدیر شرکت گزارش داده شود و پس از آن گزارش پایانی نوشته می‏‌شود، در مرحله پایانی همه‏‌ی هزینه‌‏ها و ساعت‏‌های صرف شده جمع بندی می‏‌شوند.

جمع بندی:
هر روزه تعداد شرکت‌‏هایی که ثبت می‌‏شود رو به رشد است و هرکدام نیاز به یک حسابدار دارند، حسابدارانی که بر پایه عدالت تلاش می‏‌کنند و می‌‏توانند در برابر وسوسه‌‏ی ارائه گزارش های نادرست مالی بایستند. این بازار آنقدر ظرفیت دارد که اگر حسابدار با دانش حسابداری ویژه‏‌ی  بازار کار از جمله آموزش حسابداری مالیاتی آشنا باشد بیکار نخواهد ماند.

شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند.