مصوبه هیات وزیران درخصوص مالیات باغ ویلاها

مصوبه هیات وزیران درخصوص مالیات سالانه واحدهای مسکونی و باغ ویلاها درسال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.