مالیات حراج میلیاردی تهران بعهده کیست؟

علیرضا سمیع‌آذر، مدیر حراج تهران، این حراج را به عنوان یک موسسه با فعالیت تجاری، مکلف به پرداخت مالیات دانست.

به گزارش ایسنا، علیرضا سمیع‌آذر با اشاره به معافیت مالیاتی هنرمندان در سال ۱۴۰۰، گفت: «بر اساس بند (ل) قانون مالیات‌های مستقیم، هنرمندان و خرید و فروش آثار هنری شامل معافیت می‌شوند، اما حراج تهران به عنوان یک موسسه با فعالیت تجاری، مکلف به پرداخت مالیات است که تاکنون نیز مالیات‌های تکلیفی را پرداخت کرده است.»

علیرضا سمیع‌آذر، مدیر حراج تهران درباره حواشی مطرح شده مبنی بر مالیات هنرمندان در گفتگویی اظهار کرد: «بر اساس بند (ل) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه فعالیت‌های هنری که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، که طبیعتا شامل خرید و فروش آثار هنری نیز می‌شود، از معافیت مالیاتی برخوردارند. بر همین اساس تمامی آثاری که در حراج تهران خرید و فروش شده، مشمول نظارت وزارت ارشاد می‌شوند و نباید نگرانی مالیات داشته باشند.»

او اضافه کرد: «البته اظهارنامه مالیاتی از شروطی است که شامل این معافیت می‌شود، اما بر اساس نص صریح بند (ل) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه آثار به فروش رسیده در حراج تهران با مجوز مرکز هنر‌های تجسمی بوده و مشمول نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شوند و لذا قاعدتاً از پرداخت مالیات معاف هستند.»

سمیع‌آذر تصریح کرد: «قانون معافیت مالیاتی از سال ۱۴۰۰ شامل خود حراج تهران به عنوان یک بنگاه تجاری نمی‌شود و حراج تهران مکلف به پرداخت مالیات است. این در حالی است که حراج تهران از ابتدای فعالیت خود با توجه به معافیت‌های مالیاتی که در سال‌های گذشته داشته نیز همواره مالیات‌های تکلیفی خود را پرداخت کرده و تا سال ۱۳۹۹ مفاصا حساب مالیاتی دارد.»