درآمد ۲۳۱ هزار میلیارد تومانی از مالیات طی ۴ ماه

آمارهای اعلامی سازمان امور مالیاتی از درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیر ماه امسال نشان می‌دهد که ۲۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات ستانی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا، در عملکرد درآمدهای مالیاتی کشور تا پایان تیر ماه سال جاری ۲۳۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی ثبت شده که ۵۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن از محل مالیات اشخاص حقوقی بوده است.

همچنین سازمان امور مالیاتی ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر درآمد و ۵ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان از محل مالیات بر ثروت وصولی داشته است.

این گزارش حاکی است طی بازه زمانی مذکور (۴ ماهه امسال) ۸۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و ۵۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر کالا و خدمات به خزانه داری کل کشور واریز شده است.