حق کمیسیون مشاوران املاک

بر اساس مصوبه هیات دولت که بسیاری از کارشناسان آن را یک گام عملی و مهم در توقف دلال‌بازی و واسطه‌گری‌های سودآور در معاملات ملک می‌دانند، بر اساس ارزش معاملاتی املاک، دستمزد مشاوران املاک از هر معامله خرید و فروش و اجاره مشخص می‌شود.

در نحوه تعیین جدید دستمزد مشاوران املاک، قیمت منطقه‌ای که معمولاً رقم‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های موجود در آگهی‌ها و فایل‌های بنگاه‌های املاکی است، مبنای محاسبه دستمزد آنان خواهد بود

در این فرمول مشاوران املاک به جای دریافت حق کمیسیون از رقم‌های کلان و پر از حباب ملک، از قیمت منطقه‌ای املاک مصوب کمیسون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، درصدی را دریافت خواهند کرد که مانع تلاش آنها در قیمت‌گذاری جعلی برای معاملات آتی خواهد بود.

براساس این طرح، مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت‌های روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خریدوفروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود، خواهد بود.

این موضوع در خصوص املاک اجاره‌ای نیز مبنا قرار می‌گیرد و حق کمیسیون بر اساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود که ان هم هرساله توسط کمیسیون فوق‌الذکر تعیین شده و ملاک عمل قرار می‌گیرد.