حق بیمه سال 1401 چگونه محاسبه می شود

نحوه محاسبه حق بیمه به چه صورت است و فرمول محاسبه حق بیمه 1401 چیست؟

(( تعداد روز های کارکرد * پایه حقوق روزانه ) + حق مسکن + بن کارگری ) * سی درصد

فرمول بالا برای محاسبه حق بیمه 1401 و تمام سال ها مورد استفاده قرار میگیرد. به این ترتیب حق بیمه تامین اجتماعی 1401 کارگران محاسبه میشود

نحوه تعیین حق بیمه هر سال

نحوه تعیین حق بیمه هر سال بر اساس معیار های مختلفی انجام میشود ولی به طور کلی درصد بیمه کارگر و کارفرما ثابت است و تنها نرخ حق بیمه است که سالانه با درصدی افزایش همراه است.

بر اساس پایه حقوق تعیین شده توسط وزارت کار و حق مسکن کارگر و کارفرما باید حق بیمه تعیین شده توسط سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کنند.

به طور کلی نحوه تعیین حق بیمه هر سال به این صورت میباشد که 30٪ کل مبلغ دریافتی حقوق و دستمزد به عنوان حق بیمه میباشد که 23٪ آن توسط کارفرما باید پرداخت شود. از این 23٪ چیزی در حدود 3٪ مربوط به بیمه بیکاری است و مابقی آن مربوط به حق بیمه میباشد.

7٪ حق بیمه باید توسط کارگر پرداخت شود که این مبلغ از حقوق او کسر میشود.