اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی، نوعی گزارش است که فعالیت ها و رویدادهای مالی مودیان را در بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اظهارنامه عملکرد برای آگاهی سازمان امور مالیاتی از عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی است. بازه زمانی که اظهارنامه عملکرد باید ارائه شود بستگی به سال مالی و مالیاتی شرکت ها دارد و حداکثر تا 3 ماه است.

مدارک لازم برای ارائه اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی:

مطابق قانون همراه با اظهارنامه عملکرد باید مدارکی نیز برای سازمامن مالیاتی ارسال کرد. مدارک لازم برای ارائه اظهارنامه عملکرد به شرح زیر است.

  • یکی از اصلی ترین مدارکی که اشخاص حقیقی یا حقوقی باید برای اظهارنامه عملکرد باید ارائه دهند ترازنامه است.
  • علاوه بر ترازنامه صورت سود و زیان را نیز باید توسط مدی به اداره امور مالیاتی تسلیم شود. مودیان مالیاتی موظف هستند درآمد نهایی، میزان فروش داخلی و خارجی خود را محاسبه کرده و مبلغ آن را به همراه اظهارنامه عملکرد به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.
  • صورت گردش مالی و مبالغی که برای خرید مواد اولیه و کالاهای مورد استفاده صرف می شود باید در اظهارنامه عملکرد ثبت شود.
  • در شرکت های تولید و خدماتی باید مبلغ تمام شده کالا و خدمات نیز به همراه اظهارنامه عملکرد ارائه شود.
  • ارائه قراردادها، صورت وضعیت، تعدیل ها، تغییر مقادیر و قیمت تمام شده در قرارداد هم جزو اقلامی است که ثبت انها در اظهارنامه عملکرد ضروری است.
  • شماره ثبت پلمپ دفتر شرکت نیز باید در اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی ثبت شود.
  • اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی را که تا کنون پرداخت کرده اند در اظهارنامه عملکرد ذکر نمایند.
  • اطلاعات ثبتی و حقوقی مودی هم باید در اظهارنامه عملکرد اورده شود.