پرداخت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

تمامی کسبه و تجار ایرانی موظف‌اند ۲۵ درصد از سود سالانه خود را بر اساس اظهارنامه عملکردشان به سازمان امور مالیاتی کشور بپردازند. مشمولان قانون مالیات باید گزارش سود و زیان فعالیت‌های مالی خود را به طور شفاف اعلام کنند و پس از بررسی و تایید کارشناسان این سازمان، مبلغ محاسبه‌شده را پرداخت نمایند. گفتنی است که مودی حقیقی اگر متوجه اشتباهی در اظهارات خود شود، تا یک ماه فرصت دارد برای اصلاح آنها به اداره مالیات مراجعه نماید. پس از طی شدن این زمان، امکان تغییر در اظهارنامه عملکرد حقیقی وجود نخواهد داشت.