تمدید مهلت اظهارنامه عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی 1401

*لازم بذکر است تا کنون هیچگونه بخشنامه و اخباری در خصوص تمدید اظهارنامه اشخاص حقوقی وجود ندارد  و در صورت وجود هرگونه اخباری در این خصوص در این پست اطلاع رسانی خواهد گردید.