ویژگی و توانایی حسابدار مالیاتی

حسابدار مالیاتی علاوه بر متخصص بودن در حسابداری و رسیدگی به امور مالی، باید تسلطی نسبی بر قوانین مالیاتی و همچنین اشراف و تسلط کامل بر قوانین مالیاتی داشته باشد.

وظایف حسابدار مالیاتی

ما قصد داریم که برای شما از برخی از وظایف حسابداری توضیح بدیم که بعضی از آنها به شرح زیر می باشند:

 • حسابدار مالیاتی باید اقدامات لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی را انجام بدهد.
 • حسابدار مالیاتی باید تهیه، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی را انجام بدهد. (دریافت خدمات اظهارنامه مالیاتی: خدمات اظهارنامه مالیاتی)
 • حسابدار مالیاتی باید انجام امور مربوط به مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده  را کامل بلد باشد.
 • حسابدار مالیاتی باید تهیه گزارش درآمد ها، هزینه ها، بدهی ها و طلب های شرکت به صورت سالانه و ماهانه شرکت به منظور محاسبه مالیات فصلی و سالانه را دقیق آماده کند.
 • حسابدار مالیاتی باید  تحریر دفاتر پلمپ شده قانونی پیگیری بکند.
 • حسابدار مالیاتی باید اعلام و پیگیری چک های دریافتی، برگشتی و وصول نشده را پیگیری بکند.
 • حسابدار مالیاتی باید تنظیم لایحه دفاع مالیاتی دفاع از پرونده مالیاتی در مراحل مختلف هیأت های حل اختلاف شورای عالی مالیاتی و دیوارن عدالت داری را به درستی انجام بدهد.
 • حسابدار مالیاتی باید ارائه و پیشنهاد راهکارهایی برای کاهش بدهی مالیاتی بدهد.
 • حسابدار مالیاتی باید داشتن اطلاع از کلیه قوانین مالیاتی، معافیت ها؛ بخشودگی و غیره را داشته باشد.
 • توانایی تشخیص دادن اصول و کلیات مالیات
 • توانایی بررسی مالیات های تکلیفی کسر شده از درامد های واحد اقتصادی
 • توانایی ثبت و کنترل کردن دفتر های قانونی
 • توانایی محاسبه کردن مالیات بر درامد اشخاص حقیقی و حقوقی
 • توانایی تهیه کردن و تنظیم کردن اظهار نامه ی مالیاتی
 • توانایی پاسخگو بودن به مراجع و مسئولین مالیاتی

اینها وظایف یک حسابداری مالیاتی بود که باهم با آن ها آشنا شدیم.