آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بهار 1401

یکی از مهم ترین موضوعاتی که اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده با آن مواجه هستند، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده سال 1401 است؛ یک تفاوت مالیات عملکرد و ارزش افزوده در تعداد دفعات ارسال و مهلت ارسال ارزش افزوده است. عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل در مهلت مقرر باعث تعلق جرائم برای مودیان خواهد شد. مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر فصل خود را در مهلت مقرر تسلیم و پرداخت نکنند، علاوه بر محرومیت از تسهیلات و معافیت مالیاتی، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. در این سری از مقالات مالیات بر ارزش افزوده به بررسی مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده سال 1401 بر اساس قانون دائمی ارزش افزوده پرداختیم. همراه ما باشید.

مهلت ارسال ارزش افزوده طبق قانون چه زمانی است؟

ارزش افزوده به معنی اختلاف بین ارزش یک کالا و خدمات عرضه شده را با ارزش کالا و یا خدمات خریداری شده در یک دوره مشخص است. در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات‌های غیرمستقیم است.

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 15 روز پس پایان هر فصل است. مودیان مشمول ارزش افزوده باید اظهارنامه ارزش افزوده فعالیت هر فصل خود را در موعد مقرر در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس https://www.evat.ir ثبت کرده و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.