۳۱تیرماه،آخرین مهلت پرداخت مالیات مشاغل خودرویی

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: ۳۱تیرماه آخرین مهلت پرداخت مالیات مشاغل خودرویی است.

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان با اشاره به دستورالعمل رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بنا به اختیار حاصله از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری، ماشین آلات راهسازی و صنعتی (صاحبان مشاغل خودرویی)، با رعایت گروه بندی استان‌ها به روال سال های گذشته، به صورت مقطوع تعیین می شود.

آخوند زاده افزود: صاحبان مشاغل موضوع این دستورالعمل مکلفند «با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت»، مالیات مقرر عملکرد سال ۱۴۰۰ را «حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۱» پرداخت کنند.

وی ادامه داد: مودیان موضوع دستور العمل فوق در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌شوند.