مالیات چیست و چه کسانی مشمول آن می‏شوند؟

پیش از آنکه بدانیم حسابداری مالیاتی چیست، ابتدا باید بدانیم که مالیات چیست و چرا پرداخت می‌‏شود؟
مالیات هزینه‏‌ای اجتماعی است که ملت‏‌ها به ازای بهره ‏برداری از امکانات و منابع یک کشور پرداخت می‏‌کنند تا آن منابع و امکانات قابل جایگزینی باشند .مالیات می‌تواند به شخص،مؤسسه، دارائی و… تعلق بگیرد و بر اساس میزان درآمد متفاوت است. برخی از اقتصاد دان‏‌ها از مالیات در مقابل مصرف دفاع می‏‌کنند و معتقدند این شیوه‏ ی گرفتن مالیات می‏تواند عادلانه‏‌تر از مالیات بر درآمد باشد.
گروه ‏های مختلفی مشمول پرداخت مالیات هستند. از جمله کلیه مالکین( اشخاص حقیقی، حقوقی)، هر شخص حقیقی ایرانی که درآمد‏هایی را به دست می‌‏آورد، هر شخص حقیقی غیر ایرانی که درآمد‏هایی در ایران تحصیل می‏‌کند و یا درآمد‏هایی که بابت واگذاری امتیازات، تعلیمات و کمک‏‌ها دریافت می‌‏شود نیز مشمول پرداخت مالیات هستند.
در مقابل برخی از سازمان‏ها و نهاد‏ها مالیات پرداخت نمی‏کنند. مثلا وزراتخانه‌‌‏ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‏‌هایی که بودجه آنها را دولت تعیین می‌‏کند و شهرداری مشمول پرداخت مالیات نمی‏شوند.