قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

اطلاعیه در خصوص مالیات مکسوره

فیلد کسور مالیاتی بابت اصل مالیات حسب مورد در سرفصل های خرید، فروش، واردات، صادرات و اجاره در سامانه فهرست معاملات که قابل کسر از اصل مبلغ کالا یا خدمت در صورتحساب می باشد، جهت ارسال اطلاعات معاملات ایجاد گردیده است.
مالیات مکسوره مبلغی است که وفق قانون و حسب مورد درهنگام تخصیص یا پرداخت مبلغ صورتحساب یا صورت وضعیت توسط پردازنده آن از اصل مبلغ کالا یا خدمت قابل کسرو ایصال به حساب اداره مالیاتی مرنبط با دریافت کننده وجه می باشد