? شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از آغاز غیر فعال سازی کارتخوان های غیر متصل به پرونده مالیاتی خبر داد.

◾️به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرد: در ادامه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و پس از اطلاع رسانی گسترده سازمان امور مالیاتی مبنی بر مهلت زمانی تا انتهای بهمن ماه و پوشش رسانه‌ای کامل این موضوع، لیست چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند به بانک مرکزی برای قطع اعلام شد.

?بر اساس این گزارش شرکت شاپرک به عنوان متولی نظارتی شبکه پرداخت کشور در مرحله اول بر مبنای معیارهای اعلام شده از سمت سازمان امور مالیاتی حدود ۲۰۰ هزار ترمینال را شناسایی و قطع کرد.

?برخی موارد قطع شده ترمینال‌هایی هستند که یا در ۶ ماه گذشته تراکنش نداشته اند و یا گردش مالی پایینی داشته اند. تعدادی نیز از ترمینال‌های با گردش مالی بالا انتخاب شده اند.

?گفتنی است کلیه موارد بر اساس لیست‌های اعلامی از سازمان امور مالیاتی و کاملاً به روز انجام شده و از این سازمان خواهش کرده ایم که از امروز سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به الصاق پایانه‌های خود به پرونده مالیاتی هستند بتوانند این کار را انجام دهند.