تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد چیست

همان طور که از اسم آن ها پیدا است این دو نوع مالیات با توجه به حوزه اعمال شان تفاوت هایی را نیز با هم دارند . در واقع مالیات عملکرد به آن دسته از مالیات هایی گفته می شود که بر سود خالص یک شرکت وضع می شود و فرد موظف به پرداخت آن است . وضع این نوع از مالیات در صورت وجود سود در یک شرکت ، بخشی از درآمد آن را کاهش خواهد داد . ولی وضع مالیات تکلیفی سبب کاهش درآمد های فرد نمی شود . مؤدی در آن تنها نقش انتقال دهنده مالیات را برعهده خواهد داشت ؛ بعلاوه دقت و سخت گیری در مالیات بر عملکرد به مراتب از مالیات تکلیفی بیشتر است ، چراکه مالیات بر عملکرد افراد و شرکت های زیادی را شامل می شود ولی در مقابل مالیات تکلیفی تنها بخشی از فعالیت های اقتصادی را  می تواند در برگیرد .

به عنوان تفاوت مالیات تکلیفی و مالیات عملکرد می توان از میزان اعمال این دو مالیات یاد کرد . مالیات عملکرد در نهایت %۲۵ درصد از سود خالص یک شرکت را شامل می شود و همیشه مقداری ثابت است ، ولی مالیات تکلیفی با توجه به این که در زمینه های مختلفی اعمال می شود می تواند نرخ های متفاوتی نیز بخود بگیرد .