حسابهای شخصی و تجاری تفکیک خواهند شد

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: به زودی دستورالعمل و آیین نامه‌ای جهت تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری ابلاغ خواهد شد. داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: به زودی دستورالعمل و آیین نامه‌ای جهت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری ابلاغ خواهد شد که براساس آن صرفا از حساب های تجاری می‏توان برای انجام کسب و کار استفاده کرد و حساب های شخصی با محدودیت در تعداد و مبلغ تراکنش ها مواجه خواهند بود.
آنچه که برابر ضوابط و مقررات، مدنظر سازمان امور مالیاتی می باشد:
وی افزود: حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند.
منظور تاکید کرد: همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.
رئیس سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه خواهد بود.