کمیسیون تلفیق بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی را حذف کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از اصلاح لایحه دولت درباره سن بازنشستگی توسط این کمیسیون و حذف بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه مربوط به افزایش مدت خدمت به ۳۲ سال پیش از بازنشستگی خبر داد.همچنین بند مربوط به محاسبه حقوق بازنشستگی از متوسط حقوق ۲ سال به ۳ سال نیز توسط کمیسیون تلفیق از لایحه دولت حذف شد.

وی  گفت: دولت این نظر را دارد که باید در این خصوص مانند دنیا باشیم و سن ۶۰ سال کف سن بازنشستگی باشد و افراد بیشتر خدمت کنند. البته نمایندگان باید در این خصوص تصمیم بگیرند.زارع گفت: نکته قابل توجه این است که این تصمیم‌گیری در لایحه بودجه انجام شده و صرفا برای یک سال است و دردی از دولت دوا نمی‌کند از این رو باید یک قانون دائمی تدوین شود یا در برنامه توسعه این موضوع را مطرح کند تا قانون از جامعیت و شفافیت لازم برخوردار باشد.