وصول مالیات نقل و انتقال در هنگام تنظیم وکالت منتفی است

 سازمان ثبت اسناد و املاک در بخشنامه ای وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض متعلقه در هنگام تنظیم وکالت برای فروش وسایل نقلیه منتفی اعلام کرد.