پاداش و مزایای رفاهی کارکنان دولت و حقوق بگیران غیر دولتی از سال ۱۳۸۹ از شمول مالیات خارج شد.

بر اساس نامه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و رای دیوان عدالت اداری پاداش و مزایای رفاهی کارکنان دولت و حقوق بگیران غیر دولتی از سال ۱۳۸۹ از شمول مالیات خارج شد.کدام مزایای حقوق کارگران معاف از مالیات است؟طبق نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پاداش افزایش تولید و سود سالانه کارگران بنگاه‌های اقتصادی معاف از مالیات شد.

علاوه بر آن کمک هزینه مسکن ماهانه معادل ۴۵۰ هزار تومان، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار معادل ۶۰۰ هزار تومان مصوب بخشنامه شورای عالی کار، کمک عائله مندی ماهانه معادل ۲۶۵ هزار تومان برای هر فرزند به موجب ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، پاداش افزاش تولید، مطابق قرارداد موضوع آیین نامه ماده ۴۷ قانون کار، و همچنین میزان سایر موارد نظیر مهد کودک،‌ یارانه غذا، ایاب و ذهاب و غیره،‌ چنانچه مقرره خاصی راجعه به میزان آن‌ها وجو نداشته باشد در زمره معافیت‌های مالیاتی حقوق هستند.