? قابل توجه همه ی اشخاص حقوقی و نیز صاحبان مشاعل گروه اول

◾️احیای ماده ۱۰۴ حذف شده در اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیات های مستقیم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

?کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی گروه اول مکلف شدند در سال ۱۴۰۱ ، بابت ارائه خدمات دریافتی وجوهی به هر عنوان چه نقدی و چه غیرنقدی که بیش از ۵۰۰ هزار تومان باشد پرداخت می کنند دو درصد آنرا به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کننده وجوه کسر و تا پایان ماه بعد به حساب مالیاتی واریز و طی همین مدت مشخصات دریافت کننده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می کند به اداره امور مالیاتی ارسال دارند.