? حساب های بانکی اشخاص مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

◾️همه ی حساب های متصل به شاپرک به عنوان حساب فروش تلقی شده و همه ی وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان درآمد صاحب حساب در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه منظور خواهد شد
?هرچند تلقی این امر در سنوات گذشته هم قابل اِعمال بوده ولی برای سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، این امر در قانون بودجه مورد حکم قرار گرفته است.
?فلذا باید توجه داشت، وجوهی که مربوط به فعالیت شغلی تان نیست را به این نوع حساب ها واریز نکنید … مثلا وجوه دریافتی ناشی از فروش ملک … یا فروش خودرو و یا از این قبیل
◾️این را هم بدانیم حتی حساب هایی هم که به شاپرک متصل نیستند هم قراره با توجه به تعداد تراکنش و یا میزان وجوه واریزی به عنوان حساب فروش تلقی بشه ، یعنی این واریزی ها هم ، درآمد مودی ( صاحب حساب ) بوده و قابل بررسی از حیث مالیاتی، البته برای این بخش قراره سقف یا تعداد تراکنش رو شورای پول و اعتبار تعیین کنه.