⭕️ قابل توجه عموم مودیان مالیاتی دارای پرونده مالیاتی و نیز فاقد پرونده …

🔸توجه داشته باشیم اطلاعات همه ی پذیرندگان فروشگاهی از شاپرک به سازمان امور مالیاتی ارسال و در بخش مربوطه ( ذیل پایانه های فروشگاهی اعلام شده از ناحیه مودی ) قابل دسترسی ماموران مالیاتی قرار گرفته است.

🔺ضمنا برای صاحبان کارتخوان که دارای ثبت نام در نظام مالیاتی ( با کد پستی محل ثبت کارتخوان ) نبوده اند ، ثبت نام اولیه انجام و نام کاربری و کلمه عبور برای آنان ارسال و مکلف به تکمیل ثبت نام و انجام تکالیف قانونی در مواعد مقرر می باشند.