⭕️ برخی تغیبرات در معافیت های قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳ دی ماه اجرایی خواهد بود

🔹اصل طلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود و صرفا اجرت، حق العمل و سود آن مورد محاسبه ۹ درصد به عنوان ماخذ مشمول مالیات برارزش افزوده خواهد بود.

🔹معافیت مالیات بر ارزش افزوده از قند و شکر حذف گردید و بنابراین از تاریخ ۱۳ دی ماه سالجاری، تولیدکنندگان و فروشندگان مشمول، بایستی نسبت به وصول ۹ درصد بهای آن در هر فاکتور اقدام و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

🔹مناطق آزاد جزء محدوده اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند و معافیت مناطق آزاد نسبت به مالیات بر ارزش افزوده حذف شده است.

🔹حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد البته بر اساس قانون جدید، ۵ درصد عوارض شهرداری‌ها از بلیت پروازهای داخلی حذف گردیده است.