آیین نامه تسهیلات بیکاری به دولت پیشنهاد شد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که «حمایت از افراد جامعه در زمینه بیکاری و پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود» را از وظایف حوزه حمایتی دولت برمی شمرد، متن پیشنهادی «آیین نامه تسهیلات بیکاری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در ایران هر ساله حداکثر ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند، در حالی که بیکاران واقعی در کشور بسیار بیشتر از این میزان هستند و این پوشش اندک بیمه بیکاری، یکی از نقاط ضعف نظام رفاهی کشور است.

به همین دلیل و در جهت رفع مشکل پوشش بیمه بیکاری در کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های بندهای (د) و (و) ماده (۴) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر حمایت از افراد جامعه در زمینه بیکاری و پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود به عنوان یکی از  وظایف حوزه حمایتی دولت، متن پیش نویس «آیین نامه تسهیلات بیکاری» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

براساس آیین نامه پیشنهادی مذکور، به افراد جویای کار ۶ تا ۹ ماه تسیهلات بیکاری پرداخت می شود. این تسهیلات بدون ضمانت و ماهانه به میزان ۷۰ تا ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد است. پس از شروع به کار فرد فرد و دریافت درآمدی بیش از حداقل دستمزد، اقساط تسهیلات بصورت خودکار از حساب بانکی اش کسر و به حساب تسهیلات بیکاری نزد خزانه داری کل واریز می شود.

دریافت کنندگان این تسهیلات با هر مدرک تحصیلی موظف به پذیرش هر نوع شغل رسمی و شرکت در دوره های آموزش فنی و حرفه ای می باشند.

این تسهیلات در کشورهای دیگر تحت عنوان تسهیلات مشروط به درآمد شناخته می شود که مشابه وام دانشجویی است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین پیشنهاد نموده برای مدیریت تقاضا در این طرح، می توان ابتدا آن را در شهرهای کوچک به اجرا درآورد.