بازارهای جهانی نگران دومینوی ریزش هستند

انتشار خبر ورشکستگی قریب‌الوقوع یک ابرشرکت چینی، هراسی دومینووار در دل بازارهای جهانی انداخته است.

شرایطی که برخی از تحلیلگران معتقدند مشابه بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا است. شرکت اورگرند (Evergrande) دومین شرکت ساختمانی بزرگ چین است که برای بازپرداخت بدهی‌های خود در سررسید مقرر با مشکل روبه‌رو شده است.

در این شرایط، سهم بزرگ بخش مسکن از اقتصاد چین باعث شده است که نگرانی‌هایی درباره اثر ورشکستگی این شرکت بر دومین اقتصاد دنیا ایجاد شود. در شرایطی که اقتصاد کشورهای دنیا در حال ریکاوری از بحران کرونا هستند، ایجاد یک شوک جدید، مشابه بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌تواند آسیب قابل‌توجهی به اقتصاد جهانی وارد کند.

اگرچه انتشار این خبر در بازارهای جهانی باعث شد که شاخص‌های مهم بازار سرمایه کاهشی شوند، اما در نقطه مقابل، برخی از کارشناسان، خطر اثرگذاری این شرکت را مانند اثر ورشکستگی شرکت‌های آمریکایی برآورد نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده است که معاملات روز گذشته، در برخی از بازارهای مهم حالت ترمیم به خود بگیرد.