آیین‌نامه اجرایی مالیات واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت ابلاغ شد

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” طی نامه شماره ۷۳۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیات وزیران آیین نامه اجرایی واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس و گران قیمت را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت دادگستری تصویب کرد.وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند

١- قانون: قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن.

۲- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور

۳- دارایی‌های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمانها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا و باغ ویلاهای گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها، با ارزش روز بیشتر از یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال

۴- باغ ویلا، اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداریها و دهیاریها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.

ماده ۲- نرخ مالیات سالانه دارایی‌های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه بر اساس جدول زیر است.

ماده ۳- گران قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می‌کند از طریق برخط و وب سرویس ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره – مدت زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی در اجرای مصوبه هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ است.