الزام به اعمال حق بیمه ایام اضافه کار در حکم بازنشستگی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی، الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه اضافه کار را تایید کرد.

به دنبال اعلام تعارض الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی (رأی شماره ۱۰۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در رای وحدت رویه، خود حکم کرد: حقوق اضافه کار که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد مشمول کسر حق بیمه بوده و در مواردی که بابت آن به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت گردیده، می‌بایست در تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه و از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت گردد.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.