تمدید مهلت ارائه گزارش‌های حسابرسی

غلامحسین دوانی

مختصات جامعه حسابداری در سال ۱۳۹۹ شامل حدود ۱.۵ میلیون نفر شاعل و ۴۵۰ هزار دانشجوی رشته حسابداری، دوهزارو ۶۸۸ نفر حسابدار رسمی با حداقل ۱۵ سال سابقه کار «۴۰ هزار سال سابقه» و درآمدی حدود ۱۱.۹۰۰ میلیارد ریال با اشتغال حدود ۱۰ هزار نفر در ۲۵۱ مؤسسه حسابرسی بوده است.

به استناد اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه طبق قانون تجارت حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت است.

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید. فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز است.

از طرف دیگر ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اشعار دارد که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده‌واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌‌عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ بر اساس نوع یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه است، از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.