پاسخگویی به ابهامات مالیاتی دستگاه های کارت خوان

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با طرح مالیات بر تراکنش های بانکی، نکاتی را مطرح کرد.مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم اجرای برخی موارد قانونی در رابطه با طرح مالیات بر تراکنش های بانکی  گفت: با توجه به برخی ابهامات مطروحه در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش‌های بانکی، نامه شماره ۷۵۶۱۱۹۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۹۷۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی و نکات مندرج در بخشنامه‌های سازمانی از سوی برخی مامورین مالیاتی است، مجددا بر رعایت کامل قوانین و مقررات و بخشنامه‌های صادره از حسب بخشنامه شماره ۲۰۰۹۹۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی که مورد تایید هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازم‌الاجرا است، باید مورد توجه قرار گیرد.