حقوق تا ۵ میلیون تومان معاف از مالیات شد.

طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش بینی شده است.بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افرادی که در این سال کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند از مالیات معاف شدند.نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی به شرح زیر می باشد:

نسبت به مازاد ششصد میلیون ریال تا یک میلیارد و دویست میلیون ریال، ۱۰ درصد

نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال تا دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، ۱۵ درصد

نسبت به مازاد دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال، ۲۰ درصد