حذف نسخ کاغذی از ابتدای دی ماه اجرایی می‌شود

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه به قیمت حذف خدمات بیمه‌ای راضی به افزایش درصد رشد نسخ الکترونیک نیستیم، در عین حال راهبرد‌های تشویقی و موثر برای اجرای هر چه بهتر نسخه‌نویسی الکترونیک در کشور را تشریح کرد.

کتر مهدی رضایی گفت: براساس آخرین دستورالعمل‌ها در خصوص نسخه‌نویسی الکترونیک با استفاده از خرد جمعی در حوزه معاونت فنی و مشارکت فعال و موثر اعضای قرارگاه نسخه الکترونیک سازمان، جمع بندی در حوزه فنی انجام شده است که از اول دی ماه ابلاغ خواهد شد تا مبنای اقدامات استان‌ها قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه راهبرد اول سازمان بیمه سلامت اجرای قانون است، اظهار کرد: به نحوی که از فردا (اول دی ماه) کلیه نسخ سرپایی از جمله در نسخه نویسی و نسخه پیچی صرفا به صورت الکترونیک پذیرش می‌شود و هیچ گونه پرداخت غیر الکترونیک نخواهیم داشت.