برای ۱۰ ممیز مالیاتی به دلیل برآورد غیر واقعی کیفرخواست صادرشد

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای اولین بار در ماه گذشته برای ۱۰ نفر از ممیزان به دلیل بیش برآوردی که انجام داده بودند، کیفر خواست صادر کردیم، گفت: اگر مودی اظهارنامه را درست ارائه نکند، به عنوان مودی پر ریسک واکاوی دقیق می‌شود.

داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص قانون جدید مالیات ارز افزوده گفت: یک ایده در مورد قانون ارزش افزوده جدید این بود که اجرای آن را یک سال به تاخیر بیاندازیم اما رویکرد ما این بود که قانون را در زمان خود که از ۱۳ دی ماه است اجرا کنیم.

وی افزود: نکته دیگر این است که هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی از زیرمجموعه ادارات کل ما خارج شدند و عملا دیگر زیر نظر اداره کل عمل نمی‌کنند. ترکیب اعضای این هیئت‌ها نیز تغییر پیدا کرده و فکر می‌کنیم که این تغییرات در جهت ارتقاء سطح دادرسی‌های مالیاتی خواهد بود